Man - Fre 08.00 - 15.00 (+47) 72 85 39 50

VOKAL


HVORFOR VOKAL?
Om du vil være frontfigur i et band, synge i kor eller rett og slett bruke sangtalentet ditt: på Trøndertun kan du utvikle sangferdighetene sine både som solist og i gruppesammenheng. På vokallinja lærer du sang- og mikrofonteknikk, låtskriving, auditiontrening og du får muligheten til å prøve deg på innspilling i studio. På Trøndertun tar vi drømmen din på alvor, samme hvor stor eller liten den er.

Vokalteknikk
Vokalproduksjon
Låtskriving
Vokalensemble
Teorifag
Master Class/kor
Ukentlig seminar med gjestelærere
Samarbeid med rock/jazz ang. samspillprosjekt og komp.

Last ned brosjyre for musikkavdelinga

FAGETS/LINJENS INNHOLD:

Vokalteknikk
• Oppvarming
• Sangteknikk
• Microfon-teknikk

Vokalproduksjon
• Låt og tekstskriving
• Produksjon/vokal i studio
• Samspill med komp

Vokalensemble
• Koring pop og rock
• 4-stemt sats
• Fri improvisasjon
• Jazz improvisasjon

Teorifag
• Gehør/rytmikk/teori

Vokalforum/kor
• Kor for vokalister
• Skolekor

Andre tilbud
• Visueltuttrykk og sceneopptreden
• 12 én til én timer i året
• Div. fordypningsfag
• Ukentlig seminar med gjestelærere

OPPTAK:
Dersom du ikke har lagt ved vitnemål som viser fravær, attester, demo med tre lydspor etc. lønner det seg å ettersende det så raskt som mulig. Ingen søknader vil bli vurdert før all nødvendig dokumentasjon er lagt ved. Demo ettersendes i Mp3 fil på mail til line@trondertun.no NB! EMNEFELTET merkes det med den linjen du har valgt som 1.valg

Musikkavdelinga (alle musikklinjene) på Trøndertun jobber alle innenfor det vi kaller ”rytmisk musikk”. Begrepet er blitt en betegnelse på musikkstiler som Rock, Blues, Jazz, Funk, Pop, Metall, etc. Historisk sett har disse stilene blitt videreført gjennom muntlig og gehørsbasert overlevering. Dette har skjedd på mange måter, både fra person til person, via konserter eller i vår tid gjennom lydkilder som vinyl, CD og streaming. Det er relativt nytt at ”rytmisk musikk” har fått innpass på musikkinstitusjoner. På Trøndertun søker vi i størst mulig grad å ta vare på den muntlige tradisjonen og jobber med å tilnærme oss musikk på en gehørsbasert måte. Samspill er derfor den viktigste aktiviteten på musikkavdelinga. Andre musikkfag kaller vi”støttefag” som hjelper elevene til å bli bedre musikere og instrumentalister innenfor den stilen de ønsker å utvikle seg.

For informasjon om musikklærerne, se linken ANSATTE.

EN ERFARING FOR LIVET:
Det knyttes mange viktige kontakter på Trøndertun. Etter endt skoleår ser vi at mange etablerer seg i Trondheim, fordi de i løpet av året har knyttet nyttige kontakter i musikkmiljøet i denne byen. Og ikke sjelden flytter tidligere elever sammen i kollektiver for å bygge opp sine band i årene etter tiden hos oss.

VEIEN VIDERE:
Det er ikke vanskelig å finne utdanningsinstitusjoner som gir en mulighet til å følge opp rockeutdannelsen du har fått på Trøndertun. Vi har konservatorier, høgskoler, lærerskoler, privatskoler, osv. For å legge til rette for de som vil videre i faget, avholder vi teori- og hørelæreprøver til konservatorieopptak på skolen, og audition for skoler vi samarbeider med. Denne utviklingen vil nok fortsette, og vi kommer til å se at flere og flere av våre tidligere elever flytter til andre land.